شرکت حمل و نقل کرج بار

نامه الکترونیک چاپ PDF

شرکت حمل و نقل کرج بار
مشاور و مجری حمل و نقل سبک و سنگین


خدمات و فعالیت های شرکت :

* حمل انواع محموله های جامد و مایع و مواد شیمیایی و مواد خطرناک طبق ضوابط سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
* صدور بارنامه دولتی متناسب با بارهای مورد نیاز صنایع ، کارخانه ها ، تجار و بازرگانان
* انعقاد قرارداد با شرکتها در زمینه حمل و نقل و امور مرتبط
* حمل انواع بار های ترافیکی و حجیم


باربری در کرج ، شرکت حمل و نقل در کرج ، باربری در استان البرز ، حمل بار به سراسر ایران

 

آخرین به روز رسانی ( شنبه 16 مهر 1390 ساعت 05:38 )